Công văn đôn đốc triển khai phần mềm truyền thông giáo dục hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành ngành GDĐT
Ngày cập nhật : 11/01/2021
 Công văn đôn đốc triển khai phần mềm truyền thông giáo dục hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành ngành GDĐT
Trích yếu Công văn đôn đốc triển khai phần mềm truyền thông giáo dục hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành ngành GDĐT
File đính kèm:Cong_van_trien_khai_phan_mem_enetviet__cuongnt-15-12-2020_11h09p1_3(16.12.2020_17h38p03)_signed.pdf
STTSố/Ký hiệuBan hànhTrích yếu
2

Thông báo - Thời khóa biểu dạy học trực tuyến toàn trường

3 42/2016/TT-BGTVT 19/12/2016

[HỎA TỐC] Thông báo về việc tạm dừng đên trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID 19

4

Thông báo về việc cài đặt và sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

5

Thể lệ cuộc thi học và làm theo Bác năm 2020

6

Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch COvid-19 trong trường học