http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 01/10/2020

Tổ Toán - Lý thực hiện chuyên đề tháng 9

Tổ Toán - Lý thực hiện chuyên đề tháng 9

Tổ Toán - Lý thực hiện chuyên đề tháng 9

Thực hiện Kế hoạch chuyên môn của nhà trường, chiều ngày 26/9/2020 tổ

Toán - Lý trường THCS Xuân Phương tổ chức chuyên đề môn Toán 7 “Lũy thừa

của một số hữu tỉ” do cô giáo Nguyễn Thu Trà thực hiện.

Với hệ thống kiến thức phong phú, logic với từng cấp độ vận dụng, tiết

chuyên đề Toán 7 đã giúp học sinh biết cách tính lũy thừa của một số hữu tỉ và vận

dụng lũy thừa của một số hữu tỉ để giải các bài toán liên quan.

Bằng việc vận dụng những phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực nhằm

phát huy năng lực người học, tiết chuyên đề đã diễn ra hiệu quả, các em học sinh

hoạt động tìm hiểu kiến thức bài học một cách chủ động, sáng tạo và giúp các e có

ý thức bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường.

Qua các tiết chuyên đề của tổ, mỗi thành viên được học hỏi trau dồi chuyên

môn nghiệp vụ của bản thân, hướng tới những điều tốt đẹp nhất cho các con học

sinh thân yêu.