http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 10/04/2020

Công văn hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II, năm học 2019-2020 và kế hoạch dạy học trong thời gian nghỉ vì dịch bệnh Covid-19 cấp trung học cơ sở

Công văn hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II, năm học 2019-2020 và kế hoạch dạy học trong thời gian nghỉ vì dịch bệnh Covid-19 cấp trung học cơ sở

File đính kèm: CV_to_chuc_day_hoc_trong_thoi_gian_nghin_hoc_vi_Covid-19_cap_THCS.docx