http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 30/01/2020

Công văn về việc thông tin tuyên truyền vụ việc tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức

Công văn về việc thông tin tuyên truyền vụ việc tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức

File đính kèm bên dưới

File đính kèm: CV49BTG-tuyen_truyen_Dong_Tam.pdf