http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 12/01/2020

CV 08 tăng cường đảm bảo ANTT, ATGT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

CV 08 tăng cường đảm bảo ANTT, ATGT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

File đính kèm bên dưới

Năm thực hiện:  2013

Kết quả thực hiện:  Lựa chọn và đề xuất các quy định phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam làm căn cứ xây dựng Thông tư quy định phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông đường sắt đô thị để phục vụ kịp thời các thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh trong quy hoạch, lập dự án đầu tư, phê duyệt đền bù, hỗ trợ trong GPMB và triển khai thi công các dự án đường sắt đô thị