http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 12/01/2020

CV TUYÊN TRUYỀN KH HBT-PT ĐK- CHIẾN THẮNG TUA HAI

CV TUYÊN TRUYỀN KH HBT-PT ĐK- CHIẾN THẮNG TUA HAI

File đính kèm bên dưới

File đính kèm: HD-BTGTU_tuyên_truyền_60_năm_PT_Đồng_khởi_.pdf

Năm thực hiện:  2013

Kết quả thực hiện:  - Tăng cường cơ sở vật chất dành cho đào tạo, thực hiện các mô đun giảng dạy về điện đầu máy, góp phần nâng cao chất lượng tay nghề sinh viên trước khi ra trường đáp ứng tốt nhu cầu nhân lực của ngành Đường sắt - Tăng cường cơ sở vật chất dành cho đào tạo, giảm bớt chi phí cho công tác thực hành tại hiện Trường các mô đun về điện đầu máy - Hoàn thiện các chỉ dẫn về hệ thống điện đầu máy D19E. Nâng cao khả năng thực hiện công việc lắp ráp kiểm tra điện đầu máy, rèn luyện kỹ năng nghề cho công nhân nghề sửa chữa điện đầu máy D19E, nâng cao kỹ năng chuẩn đoán, xử lý tình huống hư hỏng, hư hỏng đột xuất của lái tàu, giảm những trường hợp dừng máy khi vận dụng, hạn chế các sự cố về điện của đầu máy.