http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 12/01/2020

CV TUYÊN TRUYỀN VỀ PC-XH TRẺ EM

CV TUYÊN TRUYỀN VỀ PC-XH TRẺ EM

File đính kèm bên dưới

File đính kèm: CV_TUYÊN_TRUYỀN_CHỐNG_BẠO_LỰC_TRẺ_EM.doc

Năm thực hiện:  2013-2014

Kết quả thực hiện:  Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ về vật liệu nhằm gia cường các kết cấu thép, betong của các kết cấu công trình cầu đường sắt bị hư hỏng ẩn dấu dưới nước nhằm tăng tiến độ thi công, không gián đoạn chạy tàu, giá thành vừa phải