http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 12/01/2020

Hướng dẫn tuyên truyền KN 60 năm Chiến THắng Tua Hai và Tuyên truyền cuộc vận động NVN ưu tiên dùng hàng VN

Hướng dẫn tuyên truyền KN 60 năm Chiến THắng Tua Hai và Tuyên truyền cuộc vận động NVN ưu tiên dùng hàng VN

File đính kèm bên dưới.

Năm thực hiện:  2012

Kết quả thực hiện:  Kết quả nghiên cứu tài liệu thiết thực, cung cấp thông tin quan trọng cho các đơn vị Tư vấn trong quá trình thiết kế công trình công trình kết nối các tuyến đường sắt đô thị, các nhà quản lý-chủ đầu tư các tuyến đường sắt đô thị, quy hoạch giao thông đô thị và cho các trường Đại học, Cao đẳng trong ngành.