http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 20/03/2020

Hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học

Hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học

File đính kèm: CV_hướng_dẫn_xử_lý_các_tình_huống_trong_trường_học(20.03.2020_10h40p25)_signed_(2).pdf