http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 04/05/2020

Lịch phát sóng các bài học trên Kênh 1 và 2 của Đài THHN . tuần từ 04-5-2020 đến 09-5-2020

 Lịch phát sóng các bài học trên Kênh 1 và 2 của Đài THHN . tuần từ 04-5-2020 đến 09-5-2020

File đính kèm: 01.5._Công_thư_về_Dạy_học_trên_truyền_hình.pdf