http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 17/04/2020

Lịch phát sóng các bài học trên Kênh 1 và 2 của Đài THHN . tuần từ 20-4-2020 đến 25-42020

Lịch phát sóng các bài học trên Kênh 1 và 2 của Đài THHN . tuần từ 20-4-2020 đến 25-42020

File đính kèm: LỊCH_PHÁT_SONG_TRÊN_HTV_KÊNH_1_VÀ_KÊNH_2__Tuần_từ__20-4-2020_đến_25_4_2020__Dành_cho_cả_3_cấp_học.pdf