http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 03/07/2021

Sơ đồ phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại trường THCS Xuân Phương NTL

Sơ đồ phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại trường THCS Xuân Phương NTL

File đính kèm: So_do_phong_thi.pdf