http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 19/06/2021

Tập huấn SGK lớp 6 2021

Tập huấn SGK lớp 6 2021

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM

TRƯỜNG THCS XUÂN PHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                               Xuân Phương, ngày 18 tháng 6 năm 2021

 

PHÂN CÔNG TẬP HUẤN SGK LỚP 6

NĂM HỌC 2021 – 2022

I. Phân công chuẩn bị CSVC tập huấn

1. Kĩ thuật viên

- Đ/c Phạm Thành Tuân

- Đ/c Chu Thị Tầm

2. Chuẩn bị CSVC

- Các đ/c Tuân, Tầm: nghiên cứu hướng dẫn sử dụng nền tảng K12 online của Tập đoàn Viettel (chi tiết hướng dẫn tham gia và sử dụng hệ thống xem tại công văn 1440/NXBGDVN ngày 20/5/2021 của NXB Giáo dục Việt Nam) nhà trường đã gửi vào mail trường ngày 16/6/2021 để kết nối điểm cầu tập huấn

- Thứ 5/24/6/2021: Các đ/c Năm, Tuân, Tầm kiểm tra hệ thống đường mạng, kết nối projector trong các phòng lớp học làm phòng tập huấn và báo cáo đ/c Thu

- Các đ/c BGH, kĩ thuật viên có mặt trong các buổi tập huấn

- Các đ/c GV tham gia tập huấn mang theo laptop, nghiên cứu tài liệu trước khi tập huấn và trao đổi những vướng mắc sau khi tập huấn theo hướng dẫn.

II. Phân công tập huấn các môn

1. Bộ sách Cánh Diều

- Hình thức: trực tuyến (phòng họp zoom) tại điểm cầu trường THCS Xuân Phương

- Thời lượng: Mỗi môn tập huấn trong một buổi: buổi sáng từ 7h30-11h30, buổi chiều từ 13h30-17h. Các đ/c tham gia tập huấn đến trước 15p mỗi buổi

Môn

Thời gian

Địa điểm

CB-GV tham gia

Toán

Sáng Chủ nhật 27/6/2021

Phòng Hội đồng

Năm, Lan, Hiển, Hồi, Thanh, Mai, Trà, Tầm, Ngọc,Trang, Phương Anh

Âm nhạc

Chiều Thứ 2 28/6/2021

Phòng 9A2

Phùng Hương

- Link tài liệu tập huấn lớp 6: http://shorturl.at/svKU1

- Đầu mối phụ trách kĩ thuật: Đ/c Lê Thị Lan Phương – CB VEPIC: 0961 489 790

2. Bộ sách Chân trời sáng tạo

- Hình thức: trực tuyến (Sử dụng nền tảng hệ thống K12online) tại điểm cầu trường THCS Xuân Phương

- Thời lượng: Mỗi môn tập huấn trong một ngày: buổi sáng từ 7h30-11h30, buổi chiều từ

13h30-17h. Các đ/c tham gia tập huấn đến trước 15p mỗi buổi

Môn

Thời gian

Địa điểm

CB-GV tham gia

Lịch sử và Địa lý

Thứ 2

28/6/2021

Phòng 9A3

Lê Yến, Phí Oanh, Phương

Mĩ thuật

Thứ 3 29/6/2021

Phòng 8A1

Thủy

- Website trao đổi, giải đáp, trả lời những vướng mắc của giáo viên trong quá trình sử dụng sách: taphuan.nxbgd.vn.

3. Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

- Hình thức: trực tuyến (Sử dụng nền tảng hệ thống K12online) tại điểm cầu trường THCS Xuân Phương

- Thời lượng: Mỗi môn tập huấn trong một ngày: buổi sáng từ 7h30-11h30, buổi chiều từ 13h30-17h. Các đ/c tham gia tập huấn đến trước 15p mỗi buổi

Môn

Thời gian

Địa điểm

CB-GV tham gia

Ngữ văn

Thứ 2

28/6/2021

Phòng Hội đồng

Luyến, Hải, Trần Yến, Duyên, Liễu, Hạnh, Trịnh Huyền

HĐ trải nghiệm

Thứ 2

 28/6/2021

Phòng 8A1

Thu, Trần Hương, Trần Huyền, Thương, Khánh Ly, Diệp

GDCD

Thứ 2

 28/6/2021

Phòng 7A6

Bảo Anh, Năm

Tiếng Anh

Thứ 2

28/6/2021

Phòng 9A4

Hường, Kiều Huyền, Thúy, Doan,

 Mai Anh

KHTN

Thứ 3

29/6/2021

Phòng Hội đồng

Năm, Trần Huyền, Phạm Hằng, Hữu, Tầm, Khánh Ly, Diệp

Tin

Thứ 3

29/6/2021

Phòng 9A4

Tuân, Vân Anh

Công nghệ

Thứ 3

29/6/2021

Phòng 7A6

Thu, Hà, Chu Ngọc, Hồ Hạnh

GDTC

Thứ 3

29/6/2021

Phòng 9A2

Đỗ Hằng

- Website trao đổi, giải đáp, trả lời những vướng mắc của giáo viên trong quá trình sử dụng sách: taphuan.nxbgd.vn.

          Đề nghị các đ/c CBGV nghiêm túc thực hiện.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí và đóng dấu)

 

 

Lã Thanh Hà Thu