http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 11/06/2020

Tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định

Tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định

File đính kèm: 4367-8568-BTGTW.compressed.pdf