http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 01/02/2020

NHÀ TRƯỜNG ĐÃ THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRÚT CORONA (nCOV)

NHÀ TRƯỜNG ĐÃ THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRÚT CORONA (nCOV)

1. TUYÊN TRUYỀN TỚI TOÀN BỘ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, HỌC SINH, PHỤ HUYNH HỌC SINH VỀ DỊCH BỆNH

2. PHUN KHỬ TRÙNG VÀ LAU TOÀN BỘ TRƯỜNG HỌC BẰNG CLORAMIN B 0.5%, LAU RỬA BÀN GHẾ, SÀN, TOÀN BỘ CÁC PHÒNG HỌC, NHÀ ĂN, PHÒNG CHỨC NĂNG, KHU VỆ SINH

3. 100% CBGVNV - HS, KHÁCH VÀ PHHS TỚI TRƯỜNG PHẢI ĐEO KHẨU TRANG

4. MỖI HỌC SINH CÓ 1 CỐC UỐNG NƯỚC, KHUYẾN CÁO HỌC SINH MANG BÌNH NƯỚC CÁ NHÂN

5. HỌC SINH VÀ CBGVNV CÓ BIỂU HIỆN SỐT, HO PHẢI NGHỈ Ở NHÀ THEO DÕI SỨC KHỎE ĐIỀU TRỊ CỦA CƠ SỞ Y TẾ

6. THEO DÕI CHẶT CHẼ HỌC SINH NGHỈ HỌC VÀ NHỮNG HỌC SINH ĐI DU LỊCH

7. THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA CÁC CẤP

8. TUYÊN TRUYỀN KÊU GỌI MỌI NGƯỜI CÙNGCHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH