http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 02/05/2021

Thông báo phòng chống dịch bệnh covid 19 công điện số 05 của chủ tĩhj ủy ban thành phố Hà Nội

Thông báo phòng chống dịch bệnh covid 19 công điện số 05 của chủ tĩhj ủy ban thành phố Hà Nội

File đính kèm: 161994706292548.pdf

Số ký hiệu:  08/2017/TT-BTC

Ngày ban hành:  24/01/2017

Loại văn bản: 

Hình thức văn bản: 

Cơ quan ban hành: