http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 31/10/2020

Tổ Toán - Lý thực hiện chuyên đề tháng 10

Tổ Toán - Lý thực hiện chuyên đề tháng 10

Để giúp các con thấy được mối liên hệ giữa các kiến thức được học và thực tiễn đời sống, cô Chu Thị Tầm đã thay mặt nhóm lý 8 thực hiện chuyên đề “Ứng dụng kiến thức vật lý vào thực tiễn đời sống”.

          Trong tiết học này, Cô Tầm và các bạn học sinh lớp 8A1 đã cùng nhau tìm hiểu về áp suất và những ứng dụng thực tiễn của nó. Các con rất hào hứng tham gia tiết học. Sau tiết học, các con biết cách giải thích một số hiện tượng vật lí trong cuộc sống liên quan đến áp suất.

         

Qua các tiết chuyên đề của tổ, mỗi thành viên được học hỏi trau dồi chuyên môn nghiệp vụ của bản thân, hướng tới những điều tốt đẹp nhất cho các con học sinh thân yêu.