http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 11/01/2021

Trường THCS Xuân Phương tổ chức kiểm tra sức khỏe định kì cho học sinh

Trường THCS Xuân Phương tổ chức kiểm  tra sức khỏe định kì cho học sinh

Thực hiện kế hoạch năm học, trường THCS Xuân Phương đã tổ chức kiểm

tra sức khỏe định kì cho học sinh vào ngày 07/01/2021. Đây là một hoạt động

thường niên để nhà trường vừa kiểm tra tổng thể sức khỏe cho các con, vừa từ đó

có kế hoạch rèn luyện và bổ sung dinh dưỡng cho học sinh khi cần thiết. 100% học

sinh rất hào hứng tham gia hoạt động này. Sau đây là một số hình ảnh của buổi

khám sức khỏe: