http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 09/11/2020

Trường THCS Xuân Phương hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11

Trường THCS Xuân Phương hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11

Trường THCS Xuân Phương hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11

Sáng thứ 2 (9/11/2020), thầy và trò trường THCS Xuân Phương đã tổ chức thành công trò chơi Rung chuông vàng để cùng tìm hiểu về ngày Pháp luật Việt Nam.

Theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, cách đây 7 năm, ngày 9 tháng 11 năm 2013 được chính thức công bố là Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của toàn xã hội. Ngày Pháp luật đã và đang góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật; góp phần xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam đổi mới, hội nhập, năng động; tôn trọng và bảo đảm thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền công dân theo đúng tư tưởng dân chủ - pháp quyền mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. 

Tập thể CB, GV, NV và HS trường THCS Xuân Phương đã xác định các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật là một trong những hoạt động cần thực hiện thường xuyên, thực hiện tốt, gắn liền với công tác dạy và học của nhà trường. Mỗi CB, GV, NV và HS nhà trường đã tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu, phổ biến kiến thức pháp do cấp trên phát động bằng việc tham gia các cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em, tìm hiểu Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự 2013, tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4,Tìm hiểu Luật GTĐB; tổ chức cho CB, GV, NV và HS kí cam kết thực hiện ATGT đường bộ,…

 

Với mong muốn mỗi CB,GV, NV, HS trường THCS Xuân Phương sẽ là những tuyên truyền viên phổ biến kiến thức pháp luật tới tất cả mọi người để sự hiểu biết và chấp hành pháp luật được nhân rộng hơn nữa, có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa,  sáng ngày 9 tháng 11, thầy và trò trường THCS Xuân Phương đã long trọng tổ chức cuộc thi Rung chuông và để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong giờ sinh hoạt dưới cờ; từ đó phổ biến tuyên truyền tới toàn thể CB, GV, NV và HS nhà trường ý nghĩa của Ngày pháp luật và tăng cường sự hiểu biết về nhiều bộ luật khác nhau, đặc biệt là những điều luật liên quan đến nhà trường. Hệ thống câu hỏi gần gũi, thiết thực đã giúp các em học sinh có được trang bị tốt nhất cho cuộc sống hiện tại.

Chung cuộc, các bạn học sinh đạt được thành tích sau:

Giải Nhất: Nguyễn Thị Minh Ngọc – 8A1

Giải Nhì: Nguyễn Bảo Long – 7A2

Giải Ba: Quan Việt Anh – 7A2

Giải Khuyến khích:

Nguyễn Bảo Linh – 6A2

Phí Hải Minh – 6A4

Lưu Dương Nhật Linh – 6A4

Nguyễn Thị Băng Châu - 6A6

Lê Nguyễn Thảo Nguyên – 7A1

Lê Ngọc Linh – 8A1

Lê Tú Anh – 8A3

Dương Đức Long – 8A2

Nguyễn Minh Chiến – 8A5

Hoàng Minh Quân – 8A3

Nguyễn Minh Đức – 8A5

Sau cuộc thi, tập thể CB, GV, NV và HS trường THCS Xuân Phương hiểu rõ hơn ý nghĩ cũng như tầm quan trọng của Ngày Pháp luật. Từ đó việc tìm hiểu và thực hiện các Luật, đặc biệt là các Luật liên quan tới ngành giáo dục đào tạo được triển khai tốt hơn, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật được nâng cao.

Sau đây là một số hình ảnh trong cuộc thi: