http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 23/06/2021

Thông báo chạy thử nghiệm tuyển sinh lần 2

Thông báo chạy thử nghiệm tuyển sinh lần 2

THÔNG BÁO

V/v thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non,  lớp 1, lớp 6

 năm học 2021-2022 ngày 24-26/6/2021

Kính gửi:

- Đồng chí Hiệu trưởng các trường mầm non, Tiểu học, THCS

- Chủ các nhóm trẻ lớp mẫu giáo.

Để chuẩn bị cho đợt thử nghiệm lần 2 (diện rộng) hệ thống tuyển sinh năm học 2021-2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở GDĐT Hà Nội đã mở Hệ thống để chỉnh sửa, bổ sung dữ liệu trên trang: csdl.hanoi.edu.vn từ ngày 21/6/2021 đến hết ngày 23/6/2021. Đề nghị các nhà trường rà soát lại thông tin học sinh và chỉnh sửa đảm bảo thông chính xác theo qui định (lưu ý mật khẩu của học sinh nếu có thay đổi thì các nhà trường thông báo ngay cho phụ huynh).

2. Chuẩn bị cho chạy thử nghiệm lần 2:

2.1. Bố trí CSVC, nhân sự và các điều kiện đảm bảo cho thử nghiệm hệ thống lần 2 (diện rộng): Phân công rõ người, rõ việc, rõ nội dung; chuẩn bị cơ sở vật chất cho phòng tuyển sinh: Bàn, máy tính, máy in, quy trình tuyển sinh….; phân công giáo viên, nhân viên nhập mã tuyển sinh….

2.2. Các mốc thời gian thử nghiệm hệ thống lần 2 (diện rộng):

2.2.1. Từ ngày 22/6/2021 đến ngày 24/6/2021: Các cơ sở giáo dục thông báo tới phụ huynh học sinh hướng dẫn đăng ký tuyển sinh đầu cấp; thời gian thử nghiệm hệ thống; cung cấp lại mật khẩu cho các học sinh có thay đổi về mật khẩu.

2.2.2. Ngày 24/6/2021: Các đơn vị chuẩn bị dữ liệu, mã học sinh; (in danh sách và phân công cho các giáo viên, nhân viên phụ trách); chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho thử nghiệm hệ thống lần 2 (diện rộng).

2.2.3. Ngày 25/6/2021: CMHS có thể đăng nhập trang: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ để đăng ký thử nghiệm. Bộ phận hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến các nhà trường trực để hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc, hỗ trợ CMHS trong quá trình triển khai.

2.2.4. Ngày 26/6/2021: Phòng GDĐT và các trường thử nghiệm 100% học sinh trong độ tuổi tuyển sinh theo từng cấp học như sau:

a) Buổi Sáng: Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến.  (Đ/v các trường có phân tuyến Tuyển sinh)

- Từ 8h00-9h00: Thử nghiệm cấp Tiểu học (Dùng mã cuối cấp của Mầm non đăng ký vào lớp 1): Các trường Tiểu học lấy mã của trường Mầm non (bao gồm cả mã học sinh của các nhóm lớp do trường Mần non quản lý)

- Từ 9h00-10h00: Thử nghiệm nhập hồ sơ Mầm non 5 tuổi: các trường mầm non tự tạo tối thiểu 30 hồ sơ.

- Từ 10h00-11h00: Thử nghiệm cấp THCS (Dùng mã cuối cấp của tiểu học đăng ký vào lớp 6): Các trường THCS lấy mã của trường Tiểu học.

b) Buổi chiều: Thử nghiệm tuyển sinh trực tiếp: (Đối với 100% các trường)

- Từ 14h00-16h00: Nhập 20 hồ sơ mới trực tiếp trên trang CSDL phần tuyển sinh đầu cấp. (hồ sơ mới này các đ/c hiểu là học sinh có hộ khẩu nơi khác về mình tạm trú, tạm vắng hoặc những HS có hộ khẩu tại địa bàn mình quản lý đi nơi khác đến bây giờ mới về để nhập học nhưng chưa có mã, do vậy mình phải nhập trực tiếp vào trang tuyển sinh xong hệ thống sẽ tự sinh mã=> nhà trường thực hiện xét duyệt => Trúng tuyển).

- Từ 16h00-17h00: Các nhà trường duyệt trúng tuyển và in thử các biểu mẫu, danh sách trúng tuyển, Đơn xét tuyển, báo cáo,...; Gửi báo cáo về phòng Giáo dục và Đào tạo Kết quả triển khai thử nghiệm lần 2 (theo mẫu đính kèm) vào Email các cấp học:

+ Cấp Mầm non: tomamnon-ntl@hanoiedu.vn (đ/c Bùi T. Hải Anh)

+ Cấp Tiểu học: totieuhoc-ntl@hanoiedu.vn (đ/c Trần T. Thanh Hiếu)

+ Cấp THCS: tothcs-ntl@hanoiedu.vn (đ/c Nguyễn T. Vân Anh)

- Từ 17h00-18h00: Phòng GDĐT báo cáo Kết quả triển khai thử nghiệm lần 2 về Sở GD&ĐT Hà Nội.

Lưu ý:

- Các đơn vị thử nghiệm 100% mã để kiểm tra sự trùng lặp giữa học sinh đã được đăng ký và chưa đăng ký; đảm bảo 100% HS có đủ mã và được đăng ký trực tuyến đúng theo phân tuyến tuyển sinh đã được UBND quận phê duyệt.

- Kiểm tra kỹ tuyến tuyển sinh có đúng theo kế hoạch 175/KH-UBND của UBND quận không.

- Kết quả buổi thử nghiệm lần 2 này là căn cứ để đánh giá chuẩn bị cho công tác tuyển sinh trực tuyến chính thức từ ngày 12/7/2021 đến 20/7/2021. Phòng GDĐT đề nghị các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch triển khai nghiêm túc. (Bảo mật về Mã, mật khẩu của học sinh trong quá trình thử nghiệm).

Trân trọng cảm ơn!