http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 14/05/2019

Thống kê số lượng thí sinh đăng ký dự thi theo trường THPT năm học 2019-2020

Thống kê số lượng thí sinh đăng ký dự thi theo trường THPT năm học 2019-2020
Kính gửi các phòng GDĐT
Sở kính gửi các phòng GDĐT thống kê số lượng thí sinh đăng ký tại các trường THPT (số liệu này bao gồm cả soos HS đăng ký tuyển thẳng).
Các phòng GDĐT công khai bảng thống kê này cho HS biết và chuyển dổi NV (nếu có).
Trân trọng!

File đính kèm tải về để xem.

File đính kèm: TK_TS_2019_congbo.xls

Số ký hiệu:  24/2015/TT-BGTVT

Ngày ban hành:  16/6/2015

Loại văn bản: 

Hình thức văn bản: 

Cơ quan ban hành: