http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 12/07/2020

Thông tin tuyển sinh năm học 2020 - 2021

Thông tin tuyển sinh năm học 2020 - 2021

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM

TR­ƯỜNG THCS XUÂN PHƯƠNG

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Xuân Phương, ngày 18 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc Tuyển sinh năm học 2020 - 2021

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non, Điều lệ trường tiểu học, Điều lệ trường trung học cở sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cở sở và trung học phổ thông; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; Công văn số 531/UBND-KGVX  ngày 18/02/2020 về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2020-2021; Công văn số 1363/SGDĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021; Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân quận Nam Từ Liêm về công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021;

Trường THCS Xuân Phương quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thông báo công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Phương thức và đối tượng:

- Phương thức tuyển sinh: xét tuyển.

- Đối tượng: Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học.

2. Độ tuổi dự tuyển: Lớp 6

- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2009); Những trường hợp đặc biệt:

+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học;

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định;

+ Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

3. Hồ sơ dự tuyển: Lớp 6

- Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh trực tiếp;

- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường;

- Quyết định cho phép học vượt cấp (nếu có).

4. Thời gian tuyển sinh

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Từ ngày 07/8/2020 đến hết ngày 09/8/2020;

Phụ huynh lấy mã HS của con tại trường Tiểu học và truy cập vào trang web:

www.tsdaucap.hanoi.gov.vn để đăng kí.

Nhà trường trực hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến tại trường: 

+ Sáng từ 7h30 đến 11h

+ Chiều từ 14h đến 16h30

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 15/8/2020: tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng kí tuyển sinh trực tiếp

+ Sáng từ 7h30 đến 11h; (từ 11h-11h30: Ban tuyển sinh tập hợp hoàn thiện hồ sơ)

+ Chiều từ 14h đến 16h30; (từ 16h30-17h30: Ban tuyển sinh tập hợp hoàn thiện hồ sơ)

Sau ngày 15/8/2020, nếu nhà trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao sẽ báo cáo phòng GD&ĐT và xin phép được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 18/8/2020 đến ngày 20/8/2020.

5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh:

- Chỉ tiêu: 250 học sinh

- Địa bàn tuyển sinh: học sinh trong độ tuổi thuộc đối tượng 1, đối tượng 2, đối tượng 3 trên địa bàn phường Xuân Phương.

Nhà trường có tổ chức ăn bán trú cho học sinh các khối lớp.

Điện thoại liên hệ để giải đáp về công tác tuyển sinh: Cô Thu: 0972.324.586

 

                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     (Đã kí và đóng dấu)

 

 

 

 

                                                                                                      Lã Thanh Hà Thu

Năm thực hiện:  2014-2015

Kết quả thực hiện:  Nghiên cứu cơ sở lựa chọn các loại hình depot áp dụng cho các tuyến đường sắt đô thị ở Việt Nam phù hợp với đặc điểm các đô thị lớn ở Việt Nam như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng và phát huy tối đa hiệu quả chất lượng khai thác, vận hành của các tuyến đường sắt đô thị