http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 20/12/2018

Công văn số 1804/UBND-GD&ĐT ngày 09/08/2018 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu, chi năm học 2018-2019.

 Công văn số 1804/UBND-GD&ĐT ngày 09/08/2018 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu, chi năm học 2018-2019.

Số ký hiệu:  TCVN 8893.2011

Ngày công bố ban hành:  22/2/2011