http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 27/03/2020

Công văn về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện

Công văn về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện

File đính kèm: Công_văn_phổ_biến_và_hướng_dẫn_khai_báo_sức_khỏe_tự_nguyện_để_phòng_chống_Covid-19.pdf

Số ký hiệu:  156/2007/NĐ-CP

Ngày ban hành:  19/10/2007

Loại văn bản: 

Hình thức văn bản: 

Cơ quan ban hành: