http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 15/02/2021

[HỎA TỐC] Thông báo về việc tạm dừng đên trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID 19

[HỎA TỐC] Thông báo về việc tạm dừng đên trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID 19

Số ký hiệu:  42/2016/TT-BGTVT

Ngày ban hành:  19/12/2016

Loại văn bản: 

Hình thức văn bản: 

Cơ quan ban hành: