http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 27/08/2021

Sở GDĐT gửi Công văn Hướng dẫn tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19

Sở GDĐT gửi Công văn Hướng dẫn tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19

File đính kèm: 083904-3508_bgddt_gdtrh.pdf