http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 17/06/2021

KH 193 tổ chức kêu gọi ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19

KH 193 tổ chức kêu gọi ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19

File đính kèm: Ban_cam_ket_ung_ho_PC_Covid-19.pdf Thu_keu_goi_ung_ho_Vac_xin_PC_Covid-19.pdf KH_193_To_chuc_keu_goi_ung_ho_vac_xin_PC_Covid-19.pdf