http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 08/02/2020

Sáng hôm nay (8/2/2020) Trường THCS Xuân Phương tiến hành tổng vệ sinh khử khuẩn toàn trường lần 2 bằng Cloramin B

Sáng hôm nay (8/2/2020) Trường THCS Xuân Phương tiến hành tổng vệ sinh khử khuẩn toàn trường lần 2 bằng Cloramin B

Sáng hôm nay (8/2/2020) Trường THCS Xuân Phương tiến hành tổng vệ sinh khử khuẩn toàn trường lần 2 bằng Cloramin B.