http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 20/12/2018

Quyết định số 5417/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020

Quyết định số 5417/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020

Số ký hiệu:  09/2006/NĐ-CP

Ngày ban hành:  22/9/2006

Loại văn bản: 

Hình thức văn bản: 

Cơ quan ban hành: