http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 17/04/2020

Công văn số 115 về việc tăng cường công tác quản lý dạy học trong thời gian học sinh nghỉ vì dịch bệnh Covid-19

Công văn số 115 về việc tăng cường công tác quản lý dạy học trong thời gian học sinh nghỉ vì dịch bệnh Covid-19

File đính kèm: CV_115_tang_cuong_quan_ly_day_hoc_trong_thoi_gian_nghin_hoc_vi_Covid-19.pdf

Số ký hiệu:  TCCS 04:2009/VNRA

Ngày công bố ban hành: