http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 30/07/2020

Thông báo về việc công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021

Thông báo về việc công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021

File đính kèm: thongbaocongbodiemthits10_30720208.pdf

Năm thực hiện:  2008

Kết quả thực hiện: