http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 08/05/2020

Công văn số 132/PGDĐT ngày 07/05/2020 về việc tổ chức dạy và học khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 132/PGDĐT ngày 07/05/2020 về việc tổ chức dạy và học khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

File đính kèm: CV_132_day_va_hoc_khi_hoc_sinh_di_hoc_tro_lai_sau_thoi_gian_nghi_hoc_vi_Covid-19.pdf