http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 12/06/2020

Công văn số 187 hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 chương trình thí điểm đào tạo song bằng và lớp 6 trường trung học phổ thông Chuyên Hà Nội Amsterdam năm học 2020-2021

Công văn số 187 hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 chương trình thí điểm đào tạo song bằng và lớp 6 trường trung học phổ thông Chuyên Hà Nội Amsterdam năm học 2020-2021

File đính kèm: 1523-SGD-QLT_TS_lop_6_CT_song_bang.pdf