http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 12/06/2020

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trong khuôn khổ Chương trình song ngữ tiếng Pháp năm học 2020-2021

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trong khuôn khổ Chương trình song ngữ tiếng Pháp năm học 2020-2021

File đính kèm: 1663-SGD-QLT(08.06.2020_16h23p27)_signed.pdf