http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 12/01/2020

QĐ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI TUYỂN VCGD 2019

QĐ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI TUYỂN VCGD 2019

File đính kèm: QĐ_01_CÔNG_NHẬN_KQ_THI_(03-01-2020)_(2).pdf

Năm thực hiện:  2013

Kết quả thực hiện:  - Giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khai thác vận tải đường sắt, tiến tới việc xử lý tối đa các mùi phát sinh trong toa xe có điều hòa không khí vận hành trên ĐSVN, đem lại môi trường trong lành cho hành khách đi tàu, tạo lợi thế cạnh tranh của vận tải Đường sắt. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được ứng dụng vào việc xử lý mùi tàu trên các toa xe điều hòa không khí .