http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 05/07/2019

Thông báo tuyển sinh 2019-2020

Thông báo tuyển sinh 2019-2020
Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non, Điều lệ trường tiểu học, Điều lệ trường trung học cở sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM

TR­ƯỜNG THCS XUÂN PHƯƠNG

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Xuân Phương, ngày 16 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc Tuyển sinh năm học 2019 - 2020

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non, Điều lệ trường tiểu học, Điều lệ trường trung học cở sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cở sở và trung học phổ thông; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014;

Căn cứ Công văn số 5169/UBND-KGVX ngày 23/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;

Căn cứ Công văn số 412/SGDĐT-QLT ngày 29/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;

Căn cứ Công văn số 1057/SGDĐT-QLT ngày 27/03/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 1103/KH-SGDĐT ngày 29/03/2019 của Sở GDĐT Hà Nội về việc triển khai công tác thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;

            Căn cứ kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân quận Nam Từ Liêm về công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;

             Trường THCS Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm thông báo công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Phương thức và đối tượng:

- Phương thức tuyển sinh: xét tuyển.

- Đối tượng: Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học.

2. Độ tuổi dự tuyển: Lớp 6

- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2008); Những trường hợp đặc biệt:

+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học;

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định;

+ Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

3. Hồ sơ dự tuyển: Lớp 6

- Đơn xin dự tuyển vào THCS;

- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học. Trường hợp học sinh bị mất học bạ thì Giám đốc Sở GDĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể;

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường;

- Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có).

4. Thời gian tuyển sinh

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Từ ngày 07/07/2019 đến hết ngày 09/07/2019;

Phụ huynh lấy mã HS của con tại trường Tiểu học và truy cập vào trang web:

www.tsdaucap.hanoi.gov.vn để đăng kí.

Nhà trường trực hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến tại trường: 

+ Sáng từ 7h30 đến 10h30

+ Chiều từ 14h đến 16h30

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/07/2019 đến hết ngày 18/07/2019: tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng kí tuyển sinh trực tiếp

+ Sáng từ 7h30 đến 10h30; (từ 10h30-11h30: Ban tuyển sinh tập hợp hoàn thiện hồ sơ)

+ Chiều từ 14h đến 16h; (từ 16h-17h: Ban tuyển sinh tập hợp hoàn thiện hồ sơ)

Sau ngày 18/7/2019, nếu nhà trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao sẽ báo cáo phòng GD&ĐT và xin phép được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 20/7/2019 đến ngày 22/7/2019.

5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh:

- Chỉ tiêu: 210 học sinh

- Địa bàn tuyển sinh: học sinh trong độ tuổi thuộc đối tượng 1, đối tượng 2, đối tượng 3 trên địa bàn phường Xuân Phương.

Điện thoại liên hệ để giải đáp về công tác tuyển sinh: Cô Thu: 0972.324.586

 

                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     (Đã kí và đóng dấu)

 

 

 

 

                                                                                                      Lã Thanh Hà Thu

File đính kèm: Thông_bao_tuyển_sinh_năm_học_2019-2020.doc