http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 30/01/2020

Công văn hỏa tốc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp

Công văn hỏa tốc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp

File đính kèm bên dưới

File đính kèm: Công_văn_tăng_cường_công_tác_phòng,_chống__dịch_viêm_đường_hô_hấp_cấp.pdf

Năm thực hiện:  2013

Kết quả thực hiện:  Đề xuất được mô hình thiết kế bị tín hiệu báo trước của tín hiệu phòng vệ đường bộ đường ngang, phục vụ công tác tăng cường an toàn giao thông tại các đường ngang.